Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018 Pykälä 198


Maakuntahallitus

§ 198

17.12.2018

 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIALLE OLAVI UUSITALON KANTELUN JOHDOSTA (EOAK/1285/2018)

 

50/11.00/2017

 

Maakuntahallitus 17.12.2018 § 198

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyytää Päijät-Hämeen liiton toiminnan osalta selvitystä 30.11.2018 mennessä Olavi Uusitalon esittämään kanteluun kirjeellään 7.9.2018 ja sen täydennyksillä 2.10.2018 sekä 16.10.2018. Maakuntahallitusta pyydetään hankkimaan myös kantelun tutkimiseksi tarvittavat selvitykset ja toimittamaan ne oikeusasiamiehen kansliaan. Hollolan kunnalta on pyydetty erikseen selvitystä. Oikeusasiamiehen kanslia on esittämämme pyynnön johdosta myöntänyt lisäaikaa Päijät-Hämeen liitolle selvityksen antamiseen 31.12.2018 mennessä. Selvityspyyntö täydennyksineen ja Päijät-Hämeen liiton selvitys oikeusasiamiehen kanslialle ovat liitteinä.

 

Olavi Uusitalon laajennettu kantelu 20.6.2018 sisältää kaikki alkuperäisen 5.3.2018 päivätyn kantelun neljä asiaa:

- varauksen teko Hollolan strategiseen yleiskaavaan Aikkala/Okeroinen /Kehätie -

kierrätyspuistohankkeelle

- lähellä kaavailtua kierrätyspuistoa sijaitsevien omakotitalotonttien myynti hankkeen

salassapidon aikana

- kaavoituskatsaus 2017

- asukastilaisuudet, sijoituspaikka/karttakysely ja video, syksy 2017.

 

Edelle mainittuja asioita on tarkennettu 20.6.2018 ja kaksi uutta kantelua koskeva asiaa on lisätty:

- liityntä Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2014; muistutukset, Aikkala -nimi ja merkinnät

- kuntavaalit 9.4.2017

 

Olavi Uusitalo arvostelee Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen liiton toimintaa kantelussa tarkoitettua Aikkala/Okeroinen/Kehätie -kierrätyspuistohanketta koskevassa asiassa. Kantelussa on tiivistetysti todettu Päijät-Hämeen liiton merkinnät ja tiedot maakuntakaavassa epämääräisiksi, epämääräiset merkinnät ja nimien käyttö kierrätyspuistohankkeessa ja puolueellinen ja epäonnistunut viestintä kierrätyspuistohankkeessa.

 

Päijät-Hämeen liitto vastaa Olavi Uusitalon kanteluun vain niiltä osin, mikä koskee liiton toimintaa. Päijät-Hämeen liitto ei käsittele selvityksessään kantelun 20.6.2018 liitteenä olevaa 15.1.2018 Hollolan kunnanvaltuutetuille osoitettu lausuntoa eikä kantelun täydennyksessä 9.10.2018 olevaa Hollolan kunnalle osoitettua oikaisuvaatimusta.

 

Kanteisiin on liitetty useita Uusitalon yleisönosastokirjoituksia Etelä-Suomen Sanomissa, Hollolan Sanomissa ja Seutu4:ssa. Erityisesti Etelä-Suomen Sanomien Lukijalta palstalla 29.7.2018 julkaistussa kirjoituksessa Uusitalo on kohdentanut epäasiallisia ja loukkaavia väitteitä liiton erityisasiantuntija Tapio Ojaseen.

 

Selvityksen on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen.

 

Vt. maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää antaa oikeusasiamiehen kanslialle asialistan liitteenä olevan selvityksen Olavi Uusitalon kanteeseen ja sen täydennyksiin liittyen.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.