Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018 Pykälä 192


Maakuntahallitus

§ 192

17.12.2018

 

VUODEN 2019 MAKSUOSUUKSIEN SUORITTAMINEN

 

283/02.00.01/2011

 

Maakuntahallitus 17.12.2018 § 192

Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on jäsenkuntien maksuosuus 1 956 600 euroa. Perussopimuksen 30 §:n mukaan jäsenkuntien keskinäinen maksuvelvollisuus määrätään asukaslukujen suhteessa. Asukaslukutietona käytetään Tilastokeskuksen viimeisintä virallista asukaslukutilastoa. Tämän mukaisesti lasketut maksuosuudet on esitetty liitteenä olevassa taulukossa.

 

Perussopimuksen 30 §:n mukaan maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.

 

Perussopimuksen 33 §:n mukaan maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenkunnille yhtenäiset. Ne määrätään maksuunpanon yhteydessä siten, että kunnille jää vähintään neljäntoista päivän suoritusaika. Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisen viivästyskoron.

 

Taulukossa on esitetty myös Yliopistokampuksen rahoitukseen jäsenkunnilta kerättävät osuudet.

 

Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

 

Vt. maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää maksuunpanna liitteessä esitetyt maksuosuudet liiton menoihin neljännesvuosittain ja määrätä maksuajat seuraavasti:

 

1. neljännes 14.1. mennessä

2. neljännes 8.4. mennessä

3. neljännes 24.6. mennessä

4. neljännes 14.10. mennessä

 

Muut osuudet laskutetaan liitteen mukaisina erikseen toimintavuoden aikana.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.