Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018 Pykälä 193


Maakuntahallitus

§ 193

17.12.2018

 

VUODEN 2019 TYÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA KS 1:N HYVÄKSYMINEN

 

260/02.00.01/2012

 

Maakuntahallitus 17.12.2018 § 193

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2018 vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion.

 

Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan maakuntahallitus päättää työohjelmasta ja siitä johdetusta yleispiirteisestä käyttösuunnitelmasta (käyttösuunnitelma I) ja päättää omalta osaltaan määrärahojen käytöstä ja oikeuttaa maakuntajohtajan käyttämään määrärahoja osatehtävien toteuttamiseksi.

 

Maakuntajohtaja päättää toimiston työsuunnitelmasta ja siitä johdetusta käyttösuunnitelmasta (käyttösuunnitelma II) ja oikeuttaa töistä vastaavat käyttämään määrärahoja työsuunnitelman mukaisesti.

 

Käytännössä tämä merkitsee pelkistetysti sitä, että valtuusto päättää suurista linjauksista, joita hallitus osaltaan tarkentaa. Toimistossa päätetään toiminnan käytännön toteuttamisesta.

 

Työohjelma vastaa rakenteeltaan maakuntavaltuuston hyväksymää taloussuunnitelmaa. Taloussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita on tarkennettu kirjaamalla työohjelmaan ne toimenpiteet, jotka tavoitteen toteuttamiseksi on ko. vuoden aikana tarkoitus tehdä.

 

Esityslistan liitteenä on vuoden 2019 työohjelma ja siitä johdettu yleispiirteinen käyttösuunnitelma I.

 

Vt. maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2019 työohjelman sekä siitä johdetun yleispiirteisen käyttösuunnitelman (käyttösuunnitelma I) ja päättää omalta osaltaan määrärahojen käytöstä ja oikeuttaa maakuntajohtajan käyttämään määrärahoja osatehtävien toteuttamiseksi.

 

Samalla maakuntahallitus antaa maakuntajohtajalle oikeuden hyväksyä projektien käyttösuunnitelmat.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.