Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018 Pykälä 197


Maakuntahallitus

§ 197

17.12.2018

 

LAUSUNTO VALTIOVARANMINISTERIÖLLE IITIN KUNNAN ESITYKSESTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI

 

169/00.02.01/2018

 

Maakuntahallitus 17.12.2018 § 197

 

Iitin kunta on esittänyt valtioneuvostolle vuonna 2012, että Iitin kunta siirrettäisiin Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2013 lukien. Iitti on uusinut esityksensä 2.11.2015 ja on uudestaan kirjeellään 4.9.2018 pyytänyt, että maakuntauudistuksen pitkittymisen vuoksi ehdotus käsiteltäisiin nykyisen lainsäädännön perusteella.

 

Nykyisen lainsäädännössä maakunnan käsite ja maakuntajaon perusteet on määritelty maakuntalaissa (1159/1997) ja sitä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 169/1997). Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.

Valtiovarainministeriön pyytää Päijät-Hämeen liiton lausuntoa 21.12.2018 mennessä Iitin kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi. Lausunto on pyydetty myös kaikilta Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson kunnilta.

 

Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. 044 3719442.

 

Vt. maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle seuraavansisältöisen lausunnon: Iitin kunta on oman päätöksensä tueksi jo vuosia sitten valmistellut varsin laajan tietopaketin. Se tarjoaa seikkaperäisesti tietoa mm. Iitin asiointi- ja palveluyhteyksistä, työssäkäyntiliikenteestä, kuntien yhteistoiminnasta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuulumisesta ja elinkeinoelämän yhteyksistä.

Päijät-Hämeeseen Iitin kunnalla on tiiviit yhteydet erityisesti kuntayhtymien kautta ja kuntayhteistyössä. Kunta kuluu jäsenenä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään, joka tuottaa kunnalle erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut. Kuntapalveluyhtiöissä Päijät-Hämeen kuntien kanssa Iitti on osakkaana Työterveys Wellamo Oy:ssä. Työssäkäynti ja elinkeinoelämän toiminta on sujuvaa yli kuntarajan Lahden suuntaan, joskin valtatiessä 12 on merkittäviä parannustarpeita Iitin Kausalan ja Lahden välillä.

 

Iitin kunta on tänä vuonna tehnyt päätökset Lahden seudun elinkeinoyhtiön Ladec Oy:n osakkaaksi. Iitin kunta on jo vuoden 2017 alusta liittynyt osakkaaksi Lahden seudun matkailuyhtiöön Lahti Region Oy:n. Erityisesti elinkeinoelämän verkostot ovat näin vahvistuneet entisestään Päijät-Hämeen suuntaan. Huomionarvoista on, että osana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua mm. Kymenlaakson pelastuslaitos on jo irtisanonut Iitin alueen palokuntasopimukset. Kymenlaakson maakuntaliitossa maakuntakaavan 2040 valmistelussa on lähdetty olettamasta, että uusi maakuntakaava hyväksytään maakuntavaltuustossa vuonna 2019, jolloin Iitti on jo osa Päijät-Hämettä ja näin ollen Iitin kuntaa ja siihen kuuluvia alueita ei ole otettu huomioon maakuntakaavaa laadittaessa. Maakuntauudistusta on Iitin kunnassa sekä Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa valmisteltu uuden maakuntajaon pohjalta.

 

Päijät-Hämeen liitto ei ole missään vaiheessa vuodesta 2012 lähtien nähnyt esteitä Iitin kunnan siirtymiseksi Päijät-Hämeen maakuntaan. Nykytilanne vaihtamisen viivästymisestä on haitannut Iitin kunnan ja Päijät-Hämeen yhteistä kehittämistä. Valtioneuvoston tulee mahdollistaa maakunnan vaihtaminen kiireellisesti, jotta vuosien odottelun jälkeen maakunnan vaihtaminen toteutuisi vuoden 2019 aikana.

 

Päätös:

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntahallituksen jäsen Kirsi Lehtimäki saapui kokoukseen klo 8.25.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntahallituksen jäsen Sonja Falk saapui kokoukseen klo 8.30.

 

Keskustelun kuluessa maakuntahallituksen jäsen Aimo Ryynänen esitti, että lausuntoon lisätään hallintovaliokunnan mietinnön 19/1997 vp kannanotto: "Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia

maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan."

 

Myös esittelijä hyväksyi muutosehdotuksen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.