Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 115


Maakuntahallitus

§ 115

12.08.2019

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE DIGITAALISEN TRANSFORMAATION JOHTAMINEN

 

81/00.01.05.20/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 115

 

Viite Uudenmaan liitolle osoitettu EAKR-rahoitushakemus:

Saapunut 24.5.2019 (täydennettynä)

Diaarinumero EURA 2014/8127/09 02 01 01/2019/UML

Hakija Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Osatoteuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Hankeaika 1.10.2019-30.9.2022

 

Hakijan tiivistelmä hankkeesta

Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuotteitaan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntämiselle. Digitaalisuus voi liittyä sisäisten prosessien automatisointiin tai tuotekehitykseen uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden muodossa. Toisaalta digitaalisuus voi liittyä toimitusketjuun tai asiakasrajapintaan, kuten myyntiin ja markkinointiin. Yhteistä kaikelle digitaalisuudelle on, että ne tulevat olemaan aiempaa enemmän strategisen tason asioita ja niitä tulee myös pystyä mittaamaan ja johtamaan. Hankkeessa kehitetään työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla yritykset pystyvät yhdistämään digitaalisen kehittämisen ja digitalisaatiolle asetetut tavoitteet osaksi koko yrityksen strategiaa sekä pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita.

 

LUT-yliopisto kehittää malleja ja toimintaperiaatteita, joiden avulla yritykset saavat konkretisoitua digitaalisuuden osaksi strategiaa ja jokapäiväistä innovaatiotoimintaa. Mallit ja työkalut voivat olla erityyppisiä johtamisen työkaluja kuten scorecardeja investointipäätösten tueksi tai strategiakarttoja, joiden perusteella yritykset pystyvät löytämään oikeat digiohjauksen elementit.

 

LAMK tukee mallien ja toimintaperiaatteiden rakentamista tarjoten osaamista digitaalisista teknologioista sekä edistäen opiskelija-yritys-yhteistyötä digitaalisen transformaation johtamisen saralla. LAMK toteuttaa kehitetyistä malleista ja toimintaperiaatteista digitaaliset sovellukset. LAMK testaa digitaalisen version toimivuutta yhdessä yritysten kanssa ja levittää toimintamalleja ja periaatteita. Levittäminen kohdistuu sekä hyödyntäjiin, että mahdollisiin levittäjäorganisaatioihin.

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Päijät-Häme)

Palkkakustannukset 442 196

Ostopalvelut 14 000

Muut kustannukset 7 000

Flat rate 106 128

Kustannukset yhteensä 569 324

 

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 398 527 70,00%

Muu julkinen rahoitus 170 797 30,00%

Rahoitus yhteensä 569 324 100,00%

 

Kustannusarvio (LUT ja LAMK)

LUT 366 160

LAMK 203 164

 

Lisätietoja hakemuksesta

Yhteishanke

 

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hanke vastaa osaltaan maakunnassa vallitsevaan jo pidemmän ajan tarpeeseen; pk-yritysten digiymmärryksen ja sen digitalisaation oikealla tavalla haltuun ottoon. Hanke pohjaa vahvasti vielä keväälle 2020 saakka käynnissä olevaan #DigiLAHTI-hankkeeseen ja siinä esille nousseisiin tarpeisiin. Aiempien hankkeiden perustalta pk-yritysten digitalisointia lähdetään kehittämään liiketoiminta edellä ja vahvasti yritysten tarpeista lähtien. Päijät-Hämeessä on selkeä tarve erityisesti pienten yritysten tuelle digin hyödyntämisessä, johon tällä hankkeella osaltaan vastataan. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 2 erityistavoitteen 5.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita alueen vetovoiman lisääminen ja jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan sekä älykkään erikoistumisen kärkeä muotoilu ja siihen liittyvä digitalisaatio.

 

Ratkaisun mahdolliset perustelut ja muut jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleiset valintaperusteet on arvioitu Päijät-Hämeen liiton arviointikokouksessa 13.3.2019. Päijät-Hämeen liitto valmistelee hankkeelle päätöksen ja Uudenmaanliitto tekee hankkeelle juridisen rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (20.6.2019) suosittaa vastuuviranomaiselle hankkeen rahoittamista niillä edellytyksillä, jotka säädösten mukaan ovat olemassa.

 

Maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Digitaalisen transformaation johtaminen -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelmasta ja kohdistaa hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen varauksesta.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.