Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 117


Maakuntahallitus

§ 117

12.08.2019

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE PÄIJÄT-HÄMEEN URHEILU-, MATKAILU- JA YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN KASVU AASIAN MARKKINOILLA

 

83/00.01.05.20/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 117

Viite Uudenmaan liitolle osoitettu EAKR-rahoitushakemus

Saapunut 10.6.2019 (täydennettynä)

Diaarinumero EURA 2014/8233/09 02 01 01/2019/UML

Hakija Lahden seutu - Lahti Region Oy

Osatoteuttajat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Hankeaika 1.5.2019-30.4.2022

 

Hakijan tiivistelmä hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on viennin kasvu Aasian kasvavilta markkinoilta. Kasvu avulla saavutetaan Lahden seudulle vientitoiminnan kautta kestävää pitkäjänteistä kasvua ja työllisyyttä. Kehittämisen keskiössä ovat Lahden seudun elinkeino- ja kilpalukykystrategiassa keskeisten liikunta- ja elämykset sekä kiertotalous -teemojen alla toimivat yritykset. Aasiasta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvupotentiaali on tunnistettu merkittäväksi mahdollisuudeksi Lahden seudulle, jonka maantieteellinen sijainti lentoaseman ja hyvien Aasian lentoyhteyksen äärellä on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. Erityisesti urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä osaaminen ovat Päijät-Hämeessä vetovoimaisia vientituotteita suhteessa Aasiasta Suomeen suuntautuvaan matkailuun ja urheilu- ja liikuntasidonnaisen liiketoiminnan kasvuun. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää matkailutoiminnan voimakasta kasvua sekä päijäthämäläisten yritysten vientiä Aasiaan toimialarajattomasti.

 

Kaikki hankkeissa toteutettavat toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja sisällöt kohtelevat molempia sukupuolia tasa-arvoisesti. Toteutettavat toimenpiteet eivät ole sukupuolisidonnaisia.

 

Hankkeen toimenpiteillä rakennetaan toimivaa ja aktiivista yhteistyöverkostoa Aasian ja Suomen välille. Toimenpiteiden keskiössä on Kiinan markkina ja samalla rakennetaan kontaktiverkostoa ja alueellisten yrityskonsortioiden tarjoamaa myös muihin Aasian pääomavaltaisiin markkinoihin, Japaniin, Etelä-Koreaan ja Singaporeen. Vientitoiminnan osalta tuodaan Lahden seudun yrityksille tietoa ja mahdollisuuksia liittyen EU:n tuoreisiin vapaakauppasopimuksiin sekä mahdollistetaan tuotekehitys ja tki-toiminta aasialaisten suuryritysten kanssa. Tähän liittyen rakennetaan verkostoa sijoitustoiminnasta kiinnostuneiden suuryritysten (Corporate Venturing) kanssa start-up ja pienyritysten uusien ja innovatiivisten teknologioiden vienninedistämiseksi valituille kohdemarkkinoille sekä niillä toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa Aasian muihin maihin. Sijoitustoiminnan ja start-up yritysten kehittämisen tueksi hankkeessa selvitetään Lahden seudulle perustettavan urheiluliiketoiminnan kiihdyttämön käynnistämistä.

 

Hankkeen tuloksena:

(1) Rakennetaan suuryritysten pääomasijoitustoiminnan (Corporate Venture Capital) -toimintaverkosto päijäthämäläisille yrityksille Aasiassa

(2) Luodaan suoria B2B-kontakteja päijäthämäläisille yrityksille ja tuetaan yritysten tuotekehitystoimintaa paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kohdemarkkinoilla

(3) Urheiluliiketoiminnan kiihdyttämötoiminnan selvittäminen ja käynnistäminen startup- ja pk-yritysten porttina Aasiaan

(4) Matkailuyritysten kasvun hakeminen uusien urheilu- ja liikunta-, hyvinvointimatkailuekosysteemin toimijoiden kanssa uusien matkailupalveluiden viennin kasvusta - viennin kasvu vaatii myös Aasian markkinoilta täysin uusien kohderyhmien tunnistamista, joiden kautta kasvu saavutetaan (mm. yliopistot, urheilukoulut jne)

(5) Valmennus- ja koulutusosaamisen vienti ja kehittäminen kiinalaisten oppilaitosten Olympiakomitean hyväksymien urheiluopistojen, Vierumäen ja Pajulahden, sekä muiden Lahden seudun urheilu- ja liikuntaorganisaatioiden ja näiden verkostojen välillä

(6) Uudet palveluiden tunnettuuteen ja kaupallistamiseen liittyvät toimintamallit ja viennin edistäminen

(7) Lahden seudun yritysten vientitoiminnan vahvistaminen Kiinan talviurheilumarkkinalla hyödyntäen Lahti-Zhangjiakou ystävyyskaupunkistatusta

(8) Valtiotason yhteistyökonsortioiden ja Suomi-Kiina talviurheiluyhteistyön hyödyt maksimoidaan Lahden seudulla

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Päijät-Häme)

 

Palkkakustannukset 468 956

Ostopalvelut 290 000

Matkakustannukset 90 000

Flat rate 70 346

Kustannukset yhteensä 919 302

 

 

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 643 511 70,00%

Kuntien rahoitus 275 791 30,00%

Rahoitus yhteensä 919 302 100,00%

 

Lahden seutu - Lahti Region Oy 576 802

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 342 500

 

Lisätietoja hakemuksesta

Kahden toteuttajan hanke, jossa on myös tiivis vuorovaikutus Lahden kaupungin kanssa.

 

Rahoittajan arvio hankkeesta

Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi, Tokion 2020 kesäolympialaiset sekä Pekingin 2022 talviolympialaiset ovat yhdessä ja erikseen luoneet erinomaisen mahdollisuuden myös Päijät-Hämeen toimijoille saada oma siivunsa laajoilta markkinoilta. Toteuttajat ovat jo aiemmilla hankkeilla osoittaneet kasvupotentiaalin, joka eritoten juuri nyt Aasian ja Kiinan markkinoilta löytyy. Aiemmassa samojen toteuttajien lyhyemmässä yhteishankkeessa on saatu luotua arvokkaita yhteyksiä, joita on nyt mahdollisuus päästä hyödyntämään ja parantamaan toden teolla. Päijät-Hämeen mikro- ja pienten yritysten mahdollisuuksia markkinoille edesauttaa eritoten entistä laajempi ylimaakunnallinen yhteistyö Business Finlad/Visit Finland:n, Helsingin kaupungin sekä Finnair:n kanssa. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 2 erityistavoitteen 5.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitetta alueen vetovoiman lisääminen sekä älykkään erikoistumisen kärkeä liikunta ja elämykset.

 

Ratkaisun mahdolliset perustelut ja muut jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleiset valintaperusteet on arvioitu Päijät-Hämeen liiton arviointikokouksessa 13.3.2019. Päijät-Hämeen liitto valmistelee hankkeelle päätöksen ja Uudenmaanliitto tekee hankkeelle juridisen rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (20.6.2019) suosittaa vastuuviranomaiselle hankkeen rahoittamista niillä edellytyksillä, jotka säädösten mukaan ovat olemassa.

 

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelmasta ja kohdistaa hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen varauksesta.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt jääväsi itsensä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: yhteisöjääviys.