Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.08.2019 Pykälä 119


Maakuntahallitus

§ 119

12.08.2019

 

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE CITY AS A SERVICE

 

85/00.01.05.20/2019

 

Maakuntahallitus 12.08.2019 § 119

Viite Uudenmaan liitolle osoitettu EAKR-rahoitushakemus

Saapunut 18.6.2019 (täydennettynä)

Diaarinumero EURA 2014/8135/09 02 01 01/2019/UML

Hakija Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttaja Lahden kaupunki

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Hankeaika 1.9.2019-31.12.2021

 

Hakijan tiivistelmä hankkeesta

Lahden kaupungin strateginen tavoite on olla yritysystävällinen kaupunki. Tästä syystä yrityksille suunnattuja tai niihin liittyviä yrityspalveluja halutaan kehittää käyttäjälähtöisen kehittämisprosessin ja palvelumuotoilun keinoin palvelemaan yrityksiä entistä paremmin. Hankkeessa hyödynnetään Lahden kaupungin toteuttamaa yrityksille suunnattua yritystutkimusta. Tutkimuksessa nousivat esiin kehittämiskohteita liittyen yritysten sijoittumiseen, tapahtumien järjestämiseen ja lupakäytäntöihin.

 

Hankkeen tavoitteina on: 1) kehittää ja pilotoida yhdessä yritysten kanssa kaupungin tarjoamia palveluita muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun keinoin käyttäjähtöisiksi 2) rakentaa yhteiskehittämisen toimintamalleja, joilla luodaan palvelukehittämisen yhteistyörakenne julkisen, yksityisen ja innovaatiokorkeakoulujen välille 3) parantaa kaupungin henkilöstön ymmärrystä ja osaamista yrityksille suunnattujen asiakaspalveluprosessien sujuvoittamisesta ja 4) vahvistaa Lahden muotoilubrändiä palvelumuotoilun keinoin.

 

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljässä työpaketissa, joissa aluksi määritellään kehittämistarpeet ja benchmarkataan vastaavia palvelumalleja muissa kaupungeissa ja yrityksissä. Sen jälkeen toteutetaan valittujen yrityksille suunnattujen palveluiden kehittäminen työpajojen sekä ryhmätyöskentelyn avulla. Palvelukonseptit pilotoidaan osana kaupungin palvelutarjontaa ja niistä kerätään asiakaspalautteet ja tehdään kokonaisarviointi jatkokehittelyä varten. Hankkeen lopussa järjestetään seminaari, jossa yrityksille esitellään Lahti at your service palvelumallit.

 

Hankkeen tuloksina syntyy Lahti at your service yritysystävälliset ja kustannustehokkaat palvelumallit yritysten sijouttumiseen, lupapalveluihin sekä tapahtumajärjestämiseen. Tuloksena on myös yhteiskehittämisen (julkinen ja yksityinen) toimintamalli, jossa päijät-hämäläiset pk-yritykset osallistuvat palveluiden kehittämiseen ja pilotointiin. Nämä toimenpiteet parantavat kaupungin henkilöstön osaamista sujuvien asiakaspalveluprosessien toteutuksessa ja yritysystävällisen asiakaskokemuksen luomisessa. Osaltaan hanke vahvistaa Lahden imagoa muotoilua hyödyntävä kaupunkina: hanke tuottaa käytännön esimerkkejä palveluiden yhteiskehittämisestä muotoilun menetelmin.

Hanke tukee horisontaalisia periaatteita mm. Lahti at your Service palvelumallin avulla, millä taataan tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi asiakaskokemus erikokoisille ja erityyppisille yrityksille. Hanke myös kehittää kaupungin palveluja yrityksille asiakaslähtöisesti, mikä lisää alueen vetovoimaa, sekä uusien yritysten halukkuutta sijoittautua Lahden seudulle. Tämä monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja työpaikkoja. Hanke on Lahden kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteishanke.

 

Horisontaalisten periaatteiden osalta hankkeen tavoitteena on palvelumuotoilun keinoin kehittää yrityksille tarjottavia kaupungin palveluja asiakaslähtöisemmiksi kestävän kehittämisen periaatteita noudattaen. Hankkeen toimenpiteissä pyritään huomioimaan sukupuolinäkökulma esimerkiksi siten, että työpajoihin osallistuvat edustajat ovat sekä naisia että miehiä.

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Päijät-Häme)

 

Palkkakustannukset 266 616

Ostopalvelut 59 000

Muut kustannukset 2 000

Flat rate 63 988

Kustannukset yhteensä 391 604

 

Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 274 123 70,00%

Kuntien rahoitus 37 620 9,61%

Muu julkinen rahoitus 79 861 20,39%

Rahoitus yhteensä 391 604 100,00%

 

Lahden ammattikorkeakoulu Oy 266 204

Lahden kaupunki 125 400

 

Lisätietoja hakemuksesta

Yhteishanke.

 

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hankkeen alulle panevana voimana on ollut Taloustutkimuksen toteuttama v. 2018 yrityksille suunnattu yritystutkimus, jonka perustalta Lahden kaupungin tavoite olla yritysystävällinen kaupunki on vielä yrityksille suunnattujen palvelujen osalta selkeästi saavuttamatta. Hankkeen päätavoitteena onkin nimenomaan yrityksille suunnattujen palvelujen kehittäminen. Hankkeen hyvänä lähtökohtana on, että kehitystyötä lähdetään tekemään muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun keinoin nimenomaan yhdessä yritysten, Lahden kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen selkeänä tavoitteena on kehittää yritysten kaupungilta saamat palvelumallit ennen kaikkea yritysten näkökulmasta toimiviksi ja siten myös alueen maine yrityksille sopivana sijaintipaikkana sekä kokonaismielikuva kaupungin yritysystävällisyydestä saadaan kohenemaan ja houkuttelemaan alueelle myös uusia yrityksiä. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 2 erityistavoitteen 4.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita alueen vetovoiman lisääminen. Lisäksi hanke tukee älykkään erikoistumisen kärkeä muotoilu.

 

Ratkaisun mahdolliset perustelut ja muut jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleiset valintaperusteet on arvioitu Päijät-Hämeen liiton arviointikokouksessa 13.3.2019. Päijät-Hämeen liitto valmistelee hankkeelle päätöksen ja Uudenmaanliitto tekee hankkeelle juridisen rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (15.4.2019) suosittaa vastuuviranomaiselle hankkeen rahoittamista niillä edellytyksillä, jotka säädösten mukaan ovat olemassa.

 

Maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle City as a Service -hankkeen osarahoittamista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelmasta ja kohdistaa hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta Päijät-Hämeen varauksesta.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.