DynastyDynasty - Kokousasiathttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesMaakuntahallitus 10.08.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-1Maakuntahallitus 10.08.2020 / LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMASTA 2021-2024LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMASTA 2021-2024https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-9Maakuntahallitus 10.08.2020 / LAUSUNTO HOLLOLAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN 2020 LUONNOSVAIHEEN AINEISTOSTALAUSUNTO HOLLOLAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN 2020 LUONNOSVAIHEEN AINEISTOSTAhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-7Maakuntahallitus 10.08.2020 / VARHAISEN TUEN MALLIN PÄIVITTÄMINENVARHAISEN TUEN MALLIN PÄIVITTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-6Maakuntahallitus 10.08.2020 / MAAKUNTAVALTUUSTON 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOMAAKUNTAVALTUUSTON 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-5Maakuntahallitus 10.08.2020 / AJANKOHTAISKATSAUSAJANKOHTAISKATSAUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-4Maakuntahallitus 10.08.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-3Maakuntahallitus 10.08.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-2Maakuntahallitus 10.08.2020 / LAUSUNTO LAHDEN SUUNTA -TYÖ 2017-2020: LAHDEN YLEISKAAVA 2030 JA KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKKUMISEN OHJELMAN EHDOTUSLAUSUNTO LAHDEN SUUNTA -TYÖ 2017-2020: LAHDEN YLEISKAAVA 2030 JA KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKKUMISEN OHJELMAN EHDOTUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-8Maakuntahallitus 10.08.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-14Maakuntahallitus 10.08.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-13Maakuntahallitus 10.08.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-12Maakuntahallitus 10.08.2020 / TIEDOKSISAANTIASIATTIEDOKSISAANTIASIAThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-11Maakuntahallitus 10.08.2020 / LAUSUNTO HÄMEEN ALUEELLISESTA METSÄOHJELMASTA 2021-2025LAUSUNTO HÄMEEN ALUEELLISESTA METSÄOHJELMASTA 2021-2025https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020211-10Maakuntahallitus 23.06.2020 / KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOILLEKIERTOTALOUTTA PALVELEVAN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN LÄHETTÄMINEN LAUSUNNOILLEhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020217-4Maakuntahallitus 23.06.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020217-3Maakuntahallitus 23.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020217-2Maakuntahallitus 23.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020217-1Maakuntahallitus 23.06.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020217-6Maakuntahallitus 23.06.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020217-5Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN AVAUSMAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN AVAUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-1Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-14Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIATMUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-13Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO) VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNEKIERTOTALOUTTA PALVELEVAN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO) VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNEhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-12Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2021-2023PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2021-2023https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-11Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENVUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-9Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-8Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENMAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-7Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN/NISULAMAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN/NISULAhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-6Maakuntavaltuusto 15.06.2020 / MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN VAIHTUMINEN/PALMI-FELINMAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN VAIHTUMINEN/PALMI-FELINhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020210-5