DynastyDynasty - Kokousasiathttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesMaakuntahallitus 12.10.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-20Maakuntahallitus 12.10.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-19Maakuntahallitus 12.10.2020 / HIILINEUTRAALI PÄIJÄT-HÄME 2030: ILMASTOTIEKARTAN HYVÄKSYMINENHIILINEUTRAALI PÄIJÄT-HÄME 2030: ILMASTOTIEKARTAN HYVÄKSYMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-14Maakuntahallitus 12.10.2020 / ALUEKEHITYSKESKUSTELUUN LAADITTU LAADULLINEN TILANNEKUVA PÄIJÄT-HÄMEESSÄALUEKEHITYSKESKUSTELUUN LAADITTU LAADULLINEN TILANNEKUVA PÄIJÄT-HÄMEESSÄhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-13Maakuntahallitus 12.10.2020 / PÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN SELVIYTYMISSUUNNITELMASTA 2020-2021 MAAKUNTASTRATEGIAN JA -OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN PÄIVITYKSENÄPÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN SELVIYTYMISSUUNNITELMASTA 2020-2021 MAAKUNTASTRATEGIAN JA -OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN PÄIVITYKSENÄhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-12Maakuntahallitus 12.10.2020 / LUOTTOKORTTIEN HANKKIMINENLUOTTOKORTTIEN HANKKIMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-11Maakuntahallitus 12.10.2020 / MAANKÄYTÖN OHJAUSRYHMÄN SIHTEERIN VALITSEMINENMAANKÄYTÖN OHJAUSRYHMÄN SIHTEERIN VALITSEMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-10Maakuntahallitus 12.10.2020 / ALUESUUNNITTELUJOHTAJAN MÄÄRITTELY TILIVELVOLLISEKSIALUESUUNNITTELUJOHTAJAN MÄÄRITTELY TILIVELVOLLISEKSIhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-9Maakuntahallitus 12.10.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN KATI LIIKOSELLE MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAERON MYÖNTÄMINEN KATI LIIKOSELLE MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTAhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-8Maakuntahallitus 12.10.2020 / MAAKUNTAHALLITUKSEN VUODEN 2021 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINENMAAKUNTAHALLITUKSEN VUODEN 2021 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-7Maakuntahallitus 12.10.2020 / MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOONPANO 1.1.2021 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOONPANO 1.1.2021 https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-6Maakuntahallitus 12.10.2020 / KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN ANNETTUJEN VASTINEIDEN HYVÄKSYMINEN JA EHDOTUSVAIHEEN JULKINEN NÄHTÄVILLÄOLOKIERTOTALOUTTA PALVELEVAN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN ANNETTUJEN VASTINEIDEN HYVÄKSYMINEN JA EHDOTUSVAIHEEN JULKINEN NÄHTÄVILLÄOLOhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-5Maakuntahallitus 12.10.2020 / AJANKOHTAISKATSAUSAJANKOHTAISKATSAUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-4Maakuntahallitus 12.10.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-3Maakuntahallitus 12.10.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-2Maakuntahallitus 12.10.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-1Maakuntahallitus 12.10.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-18Maakuntahallitus 12.10.2020 / TIEDOKSISAANTIASIATTIEDOKSISAANTIASIAThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-17Maakuntahallitus 12.10.2020 / LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI KUNTALAIN JA VARAINSIIRTOVEROLAIN 4 §:N MUUTTAMISESTALAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI KUNTALAIN JA VARAINSIIRTOVEROLAIN 4 §:N MUUTTAMISESTAhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-16Maakuntahallitus 12.10.2020 / TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 JA TALOUSARVION 2021 VALMISTELU TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 JA TALOUSARVION 2021 VALMISTELU https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020213-15Maakuntahallitus 07.09.2020 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-16Maakuntahallitus 07.09.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-15Maakuntahallitus 07.09.2020 / TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 JA TALOUSARVION 2021 VALMISTELUTOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 JA TALOUSARVION 2021 VALMISTELUhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-8Maakuntahallitus 07.09.2020 / LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI https://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-7Maakuntahallitus 07.09.2020 / LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENLIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-6Maakuntahallitus 07.09.2020 / ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT, SELVIYTYMISSUUNNITELMA JA ALUEKEHITYSKESKUSTELUJEN TILANNEKUVAT VALMISTEILLAALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT, SELVIYTYMISSUUNNITELMA JA ALUEKEHITYSKESKUSTELUJEN TILANNEKUVAT VALMISTEILLAhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-5Maakuntahallitus 07.09.2020 / AJANKOHTAISKATSAUSAJANKOHTAISKATSAUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-4Maakuntahallitus 07.09.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-3Maakuntahallitus 07.09.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINENhttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-2Maakuntahallitus 07.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://paijathame.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020212-1